ΕΡΓΟ

Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με αναπτυξιακές και νοητικές αναπηρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά δύο φορές υψηλότερο από ό, τι στον γενικό πληθυσμό.

Το EDGE στοχεύει στην καθιέρωση και δοκιμή καινοτόμων προσεγγίσεων για την προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων με αναπτυξιακές αναπηρίες, με σκοπό την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.

Υπάρχουν τρεις τύποι παραγόντων που εμπλέκονται στο περιεχόμενο του έργου: νέοι με νοητική αναπηρία, εργοδότες και κοινωνία.

Στόχοι

Το EDGE στοχεύει στη βελτίωση της ευημερίας και της ποιότητας ζωής των νέων με αναπτυξιακές και νοητικές αναπηρίες, επιδιώκοντας τους ακόλουθους 3 κύριους στόχους:

  • Δημιουργία καινοτόμων και ειδικών μεθοδολογιών κατάρτισης για επιτυχημένη τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας.
  • Προτροπή των επιχειρήσεων για την πρόσληψη ατόμων με αναπτυξιακές και νοητικές αναπηρίες.
  • Προώθηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας, ικανοτήτων και των δυνατοτήτων.

(περισσότερα…)

Άξονες δραστηριοποίησης

(περισσότερα…)

Καινοτομίες

Το EDGE στοχεύει στη βελτίωση της ευημερίας των νέων με αναπηρίες και της ευρύτερης κοινωνίας, με ένα εντελώς καινοτόμο τρόπο. (περισσότερα…)

Εταίροι

Το EDGE υλοποιείται σε 6 ευρωπαϊκές χώρες

(περισσότερα…)

Ομάδες στόχοι

Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

  • Νέοι (ηλικίας 18-35 ετών) με αναπτυξιακές και νοητικές αναπηρίες
  • Εκπαιδευτικοί και φορείς που εργάζονται με νέους με αναπτυξιακές και νοητικές αναπηρίες
  • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων για την υποστήριξη της αυτοαπασχολησιμότητας.
  • Επιχειρηματίες και υπεύθυνοι Ανθρώπινου Δυναμικού για τη δημιουργία Ενταξιακών/Συμπεριληπτικών περιβαλλόντων εργασίας.

Οικογένειες, σχολεία, υπηρεσίες για άτομα με αναπηρίες, τοπικές αρχές …

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Το EDGE έχει τρεις κύριες στρατηγικές:

  • Προσεγγίσεις από την πλευρά της Προσφοράς, με σκοπό την προετοιμασία της ομάδας στόχου για την απασχόληση και στη συνέχεια στη διευκόλυνση της τοποθέτησής τους στην αγορά εργασίας.
  • Προσεγγίσεις από πλευράς της Ζήτησης, με σκοπό την παρότρυνση των εργοδοτών να προσλάβουν άτομα με αναπηρίες.
  • Προσεγγίσεις “Τρίτου τρόπου”, που εστιάζονται στην προώθηση ευκαιριών αυτοαπασχόλησης.

Powered by LibLab