Άξονες δραστηριοποίησης

Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού για την προώθηση της εργασιακής ένταξης

 

Προώθηση Ενταξιακών/Συμπεριληπτικών στρατηγικών για την απασχόληση σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς

Στόχος είναι να προωθηθεί η δημιουργία Ενταξιακών/Συμπεριληπτικών θέσεων και ομάδων εργασίας, μέσω έξυπνων εργαλείων και στρατηγικών διαχείρισης της διαφορετικότητας. Θα δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή ταυτότητα EDGE για Ενταξιακές/Συμπεριληπτικές επιχειρήσεις

 

Δημιουργία υλικού κατάρτισης για την αυτοαπασχολησιμότητα με βάση τις ανάγκες της ομάδας στόχου

Το έργο περιλαμβάνει πιλοτικές δοκιμές μαθημάτων κατάρτισης και αυτοαπασχολησιμότητας με τη συμμετοχή πολλών συμμετεχόντων και εταιρειών στους εξής τομείς: Τρόφιμα (Ιταλία), Τουρισμός (Ελλάδα), Πληροφορική (Πορτογαλία και Λιθουανία), Αγροτικών διατροφικών προϊόντων (Αυστρία).

 

 


Powered by LibLab