Ομάδες στόχοι

Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

Οικογένειες, σχολεία, υπηρεσίες για άτομα με αναπηρίες, τοπικές αρχές …


Powered by LibLab