Στόχοι

Το EDGE στοχεύει στη βελτίωση της ευημερίας και της ποιότητας ζωής των νέων με αναπτυξιακές και νοητικές αναπηρίες, επιδιώκοντας τους ακόλουθους 3 κύριους στόχους:

Όσον αφορά τα αποτελέσματα, αναμένονται τα εξής:

  1. Προετοιμασία των ειδικών εκπαιδευτών EDGE ώστε να υποστηρίξουν την ομάδα-στόχο στην ανάπτυξη κοινωνικο-επικοινωνιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την προσαρμογή της συμπεριφοράς τους για ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
  2. Δημιουργία ενός πλήρους και καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος που βασίζεται στην εργασία και είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί από τους ενδο-επιχειρησιακούς εκπαιδευτές ώστε η ομάδα στόχος να αποκτήσει προσαρμοσμένες τεχνικές δεξιότητες και ικανοτήτες. Περιλαμβάνει διαδικασίες για την προώθηση της Ενταξιακής/Συμπεριληπτικής Εργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των προσδοκιών των εργαζομένων.
  3. Προετοιμασία των δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών για τη δημιουργία και εφαρμογή Ενταξιακών/Συμπεριληπτικών χώρων και ομάδων εργασίας μέσω της χρήσης έξυπνων εργαλείων και στρατηγικών διαχείρισης της διαφορετικότητας. Ένα νέο εμπορικό σήμα αναπτύσσεται και διαδίδεται μεταξύ των εταιρειών που καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις για Ενταξιακή/Συμπεριληπτική εργασία και θα γίνουν πιο ενεργές στην πρόσληψη νέων με αναπτυξιακές και νοητικές αναπηρίες.
  4. Οι νέοι με νοητική αναπηρία θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την σταδιακή πρόσβαση στην αγορά εργασίας, θα γνωρίσουν πώς λειτουργεί το εργασιακό περιβάλλον, θα συνηθίσουν να βρίσκονται σε ένα χώρο εργασίας και θα αισθάνονται άνετα. Αναμένεται να αποκτήσουν χρήσιμες δεξιότητες όπως η αντιμετώπιση προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων και η επίλυση προβλημάτων.
  5. Μια ομάδα εξειδικευμένων επιχειρηματικών συμβούλων-εκπαιδευτών είναι έτοιμη να μεταδώσει τις επιχειρηματικές δεξιότητες και νοοτροπία στην ομάδα στόχο, καθώς και να παρέχει στήριξη στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου παρουσίασης του επιχειρηματικού σχεδίου και, στη συνέχεια, τον τρόπο ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων
  6. Αναπτύσσεται ένας οδηγός επιχειρηματικού σχεδιασμού που θα είναι προσβάσιμος για νέους πιθανούς επιχειρηματίες με νοητική αναπηρία, για να τους υποστηρίξει στη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης.
  7. Οι νέοι πιθανοί επιχειρηματίες, οι οικογένειές τους, το προσωπικό των συνεταιρισμών που εργάζονται με άτομα με αναπηρία, οι σύμβουλοι και εκπαιδευτές του έργου, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πλατφόρμες χρηματοδότησης και να οργανώσουν εκστρατείες χρηματοδότησης για να υποστηρίξουν την έναρξη μικρών επιχειρήσεων, θέσεις αυτοαπασχόλησης, νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Powered by LibLab