ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΛΛΑΔΑ)

www.uth.gr

Το Τμήμα Ειδικής Αγωγής (Π.Τ.Ε.Α.), υποστηρίζει την κοινοπραξία του EDGE μέσω έρευνας σχετικά με καινοτόμες μεθόδους και εκπαιδευτικά εργαλεία για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών φορέων στον τομέα της αναπηρίας.


Powered by LibLab