Εταίροι

Consorzio SiR (IT)

www.consorziosir.it

(περισσότερα…)

Melazeta (IT)

www.melazeta.com

(περισσότερα…)

eCampus (IT)

www.uniecampus.it

Die Querdenker (AU)

www.die-querdenker.at

Μικρο-μεσαία επιχειρήση που δραστηριοποιείται στους τομείς της υγείας, της παροχής συμβουλών και της κοινωνικής πρόνοιας. Έχει εμπειρία στη βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδιαίτερα εκείνων με αναπηρίες.

VsI Socialiniu inovaciju centras – SIC (LT)

www.socin.lt

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός με ειδίκευση στην εφαρμογή καινοτόμων κοινωνικών πρωτοβουλιών στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και της ανεπίσημης εκπαίδευσης που απευθύνονται σε επαγγελματίες, εθελοντές και ομάδες μειονότητας.

FENACERCI (PT)

www.fenacerci.pt

Εθνική Πορτογαλική Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών, με εμπειρία σε παρεμβάσεις σε θέματα σχετικά με την αναπηρία.

Inova (UK)

www.inovaconsult.com

Ειδικεύεται στην παροχή εργαστηρίων και μαθημάτων κατάρτισης που απευθύνονται σε ομάδες μειονότητας (γυναίκες, μετανάστες, άτομα με αναπηρίες) με στόχο την αυτοαπασχολησιμότητα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΛΛΑΔΑ)

www.uth.gr

Το Τμήμα Ειδικής Αγωγής (Π.Τ.Ε.Α.), υποστηρίζει την κοινοπραξία του EDGE μέσω έρευνας σχετικά με καινοτόμες μεθόδους και εκπαιδευτικά εργαλεία για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών φορέων στον τομέα της αναπηρίας.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΊΣ

Anffas Nazionale – www.anffas.net

Confcooperative Milano Lodi Monza e Brianza – www.milanocooperativa.it

Comune di Cesano Boscone – www.comune.cesano-boscone.mi.it

Weleda – www.weleda.com

Zini – La Pasta di Milano – www.pastazini.it


Powered by LibLab