ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

«ΚΑΤΟΧΟΣ» ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η διαβούλευση με τον συγκεκριμένο ιστότοπο καθορίζει ότι μπορούν να διεκπεραιώνονται δεδομένα σχετικά με αναγνωρισμένα ή αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Ο “ιδιοκτήτης” της επεξεργασίας τους είναι: Consorzio SiR, via Valla 25, 20121 Μιλάνο.

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Οι εργασίες επεξεργασίας που συνδέονται με τις υπηρεσίες διαδικτύου αυτού του ιστότοπου πραγματοποιούνται στο προαναφερθέν γραφείο του Ιδιοκτήτη και διαχειρίζονται μόνο από προσωπικό που έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά από τον Ιδιοκτήτη ή από τρίτους όπως προμηθευτές υπεύθυνους για περιστασιακές εργασίες συντήρησης, οι οποίοι διορίζονται ως Επεξεργαστές Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 28 του GDPR. Τα δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται – για κάθε τύπο δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία – αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των συγκεκριμένων σκοπών που αναφέρονται στις συγκεκριμένες συνοπτικές πληροφορίες που εμφανίζονται στις σελίδες του ιστότοπου και προετοιμάζονται για συγκεκριμένες υπηρεσίες.

 

ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Δεδομένα πλοήγησης

Τα συστήματα υπολογιστών και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου αποκτούν, κατά την κανονική λειτουργία τους, ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η μετάδοση είναι έμμεση στη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο Διαδίκτυο.

Πρόκειται για πληροφορίες που δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με ταυτοποιημένους ενδιαφερόμενους, αλλά από τη φύση τους θα μπορούσαν, μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με δεδομένα που κατέχουν τρίτα μέρη, να επιτρέψουν την ταυτοποίηση των χρηστών.

Σε αυτήν την κατηγορία δεδομένων, διευθύνσεις IP ή ονόματα τομέα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από χρήστες που συνδέονται στον ιστότοπο, τις διευθύνσεις στο Ομοιόμορφο Αναγνωριστικό Πόρου (URI) των ζητούμενων πόρων, τη στιγμή της αίτησης, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται σε απόκριση, τον αριθμητικό κωδικό που δείχνει την κατάσταση της απόκρισης που δίνεται από τον διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα κ.λπ.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα στο περιβάλλον του υπολογιστή του χρήστη.

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τη λήψη ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του και διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία. Τα δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ευθύνης σε περίπτωση υποθετικών ηλεκτρονικών εγκλημάτων εις βάρος του ιστότοπου. Εκτός από αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα στις επαφές Ιστού δεν διατηρούνται για περισσότερο από επτά ημέρες.

 

COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν έναν ορισμένο αριθμό πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ ενός ιστότοπου και του τερματικού του χρήστη (συνήθως του προγράμματος περιήγησης). Χρησιμοποιούνται κυρίως για τους σκοπούς της λειτουργίας των ιστότοπων και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας τους, καθώς και για την παροχή πληροφοριών στους ιδιοκτήτες του ίδιου του ιστότοπου. Τα cookies διακρίνονται σε περιόδου λειτουργίας και τα επίμονα. Τα cookies περιόδου λειτουργίας παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό για σύντομο χρονικό διάστημα και διαγράφονται μόλις ο χρήστης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. Η χρήση τους περιορίζεται αυστηρά στη μετάδοση αναγνωριστικών συνεδρίας (που αποτελείται από τυχαίους αριθμούς που δημιουργούνται από τον διακομιστή) που είναι απαραίτητοι για την ασφαλή και αποτελεσματική εξερεύνηση του ιστότοπου. Τα επίμονα cookies, από την άλλη πλευρά, παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό του χρήστη έως μια προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης. Αυτά, που δεν διαγράφονται άμεσα όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό, επιτρέπουν την απομνημόνευση των επιλογών που έκανε ο χρήστης στον ιστότοπό καθώς και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις σελίδες του ιστότοπου που επισκέπτεται ο χρήστης, τη συχνότητα επίσκεψης του ιστότοπου και τον προσδιορισμό της πλοήγησης του χρήστη, προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα cookies περιόδου λειτουργίας ή τα επίμονα cookies μπορούν να είναι είτε πρώτου µέρους είτε τρίτων µερών, ανάλογα με το αν το άτομο που εγκαθιστά το cookie στο τερματικό του χρήστη είναι ο ίδιος χειριστής του ιστότοπου που επισκέπτεται ο χρήστης (αναφερόμαστε σε cookies πρώτου μέρους) ή διαφορετικός (αναφερόμαστε σε cookies τρίτων µερών).

Τα Cookies που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη χρήση cookies τόσο πρώτου όσο και τρίτου μέρους, καθώς εκμεταλλεύεται τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών Google Analytics, που προσφέρονται από την Google Inc.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies” για τη συλλογή και την ανάλυση πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ιστότοπων που επισκέπτεται ο χρήστης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies του Google Analytics και τη χρήση τους από την Google Inc., μπορείτε να συμβουλευτείτε:

τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies από την Google που διατίθενται στη διεύθυνση:http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/

και https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookies-usage

τις πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου του Google Analytics στη διεύθυνση:http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει, λεπτομερώς, τα cookies που βρίσκονται επί του παρόντος στον ιστότοπο.

ΟΝΟΜΑ COOKIE ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ COOKIE
_ga Η προκαθορισμένη λήξη ορίζεται μετά από 2 χρόνια Τρίτων μερών Αυτό το cookie συσχετίζεται με το Google Analytics και χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών, εκχωρώντας σε καθένα από αυτά έναν αριθμό που δημιουργείται τυχαία ως αναγνωριστικό. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών της σελίδας, των περιόδων σύνδεσης και των δεδομένων για την παραγωγή ανώνυμης αναφοράς στατιστικής ανάλυσης.
_gid Η προκαθορισμένη λήξη ορίζεται μετά από 24 ώρες Τρίτων μερών Αυτό το cookie συσχετίζεται με το Google Analytics και χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών, εκχωρώντας σε καθένα από αυτά έναν αριθμό που δημιουργείται τυχαία ως αναγνωριστικό. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών της σελίδας, των περιόδων σύνδεσης και των δεδομένων για την παραγωγή ανώνυμης αναφοράς στατιστικής ανάλυσης.
_gat Η προκαθορισμένη λήξη είναι κάθε 10 λεπτά Τρίτων μερών Αυτό το cookie σχετίζεται με το Google Analytics, χρησιμοποιείται για την επιτάχυνση των αιτημάτων πρόσβασης.

Εκτός από τα cookies που υπάρχουν στον πίνακα, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης το c.d. cookie περιόδου λειτουργίας, όπως, για παράδειγμα, το CookieDirective, τα οποία διαχειρίζονται το banner πληροφοριών που εμφανίζεται στον χρήστη κατά την πρώτη πρόσβαση στον ιστότοπο και απομνημονεύoυν την επιλογή που έκανε ο χρήστης. Τα cookies περιόδου λειτουργίας δεν αποθηκεύονται μόνιμα στον υπολογιστή του χρήστη και εξαφανίζονται όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό. Η χρήση τους είναι αυστηρά περιορισμένη.

Διαχείριση των Cookies

Συνήθως τα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν τον έλεγχο των περισσότερων cookies μέσω των ρυθμίσεων του ίδιου του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι η ολική ή μερική απενεργοποίηση των cookies c.d. μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη χρήση των χαρακτηριστικών του ιστότοπου. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να λάβει οποιοδήποτε είδος cookie στον υπολογιστή του, ούτε από αυτόν τον ιστότοπο ούτε από άλλους, μπορεί να αυξήσει το επίπεδο προστασίας του απορρήτου τροποποιώντας τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησής του:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari 6/7 Mavericks: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari 8 Yosemite: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari στο iPhone, iPad, ή iPod touch: https://support.apple.com/it-it/HT201265

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΛΛΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές για πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους, όπως κοινωνικά δίκτυα Facebook και Instagram. Σας ενημερώνουμε ότι ο Ελεγκτής Δεδομένων δεν ελέγχει cookies ή άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης τέτοιων ιστότοπων στους οποίους δεν ισχύει αυτή η Πολιτική.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εκτός των όσων καθορίζονται για τα δεδομένα πλοήγησης, ο χρήστης είναι ελεύθερος να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα. Η ελλιπής μεταβίβαση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυνατότητα επίτευξης των όσων ζητήθηκαν.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της χρήσης αυτοματοποιημένων εργαλείων. Ο Ιδιοκτήτης έχει λάβει τουλάχιστον τα ελάχιστα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται από το νόμο και με βάση τα κύρια διεθνή πρότυπα, έχει επίσης λάβει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων παρέχει ρητά ορισμένα δικαιώματα στα μέρη των οποίων αναφέρονται τα δεδομένα (τα λεγόμενα ενδιαφερόμενα). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, κάθε ενδιαφερόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι δεδομένων που τον αφορούν, να λάβει ένδειξη της προέλευσης και των σκοπών και των μεθόδων επεξεργασίας, ενημέρωσης, διόρθωσης, ενσωμάτωσης και ακύρωσή τους εάν αυτά χρησιμοποιούνται κατά παράβαση του νόμου ή εάν συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ελέγχει περιοδικά την πολιτική απορρήτου και ασφάλειας και, εάν είναι απαραίτητο, την αναθεωρεί σε σχέση με τις κανονιστικές, οργανωτικές ή τεχνολογικές αλλαγές. Σε περίπτωση αλλαγής πολιτικής, η νέα έκδοση θα δημοσιευτεί σε αυτήν τη σελίδα του ιστότοπου.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες, συνεισφέροντας με τις δικές του προτάσεις ή παράπονα ή καταγγελία σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία μας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Ελεγκτή Δεδομένων γράφοντας στον Lorenzo Gabriele Fignon, στη διεύθυνση Marochetti 7, 20139 Μιλάνο ή στέλνοντας ένα email στο info@edge-erasmus.eu.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η ερμηνεία και η εκτέλεση αυτών των όρων διέπονται από την ιταλική νομοθεσία. Το Δικαστήριο του Μιλάνο (Ιταλία) θα είναι αποκλειστικά αρμόδιο για οποιαδήποτε διαμάχη που σχετίζεται με αυτούς τους όρους. Ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να λάβει επείγοντα ένδικα μέσα από οποιοδήποτε δικαστήριο ακόμη και στο εξωτερικό, να προστατεύσει τα συμφέροντά του και να επιβάλει τα δικαιώματά του.


Powered by LibLab