Consorzio SiR (IT)

www.consorziosir.it

PROJEKTO  VADOVAI

SiR – Solidarietà in Rete (“Solidarity in Network”-vert.,, Tinklo solidarumas”) yra socialinių kooperatyvų konsorciumas, įkurtas 2000 m., įgyvendinant projektą kartu su ANFFAS Milano Onlus. (ANFFAS  – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, , kas reiškia Nacionalinė asmenų su intelekto ir (arba) santykine intelekto  negalia šeimų asociacija “)

Šis konsorciumas buvo įsteigtas siekiant skatinti socialinį bendradarbiavimą; bėgant metams ji tapo atskaitos tašku Milano vietinėje gerovės sistemoje.

SIR yra socialinių bendruomenės  įmonių sistema, kurių veikla orientuota į silpniausių gyventojų grupių poreikius ir teises. SIR remia asmenis ir šeimas, skatina jų socialinį ir kultūrinį vystymąsi.

Asmeninės paslaugos yra pagrindiniai SIR ir su juo susijusių kooperatyvų, užsiimančių švietimo paslaugų, socialinės gerovės ir sveikatos programų, mokymo veiksmų, įdarbinimo ir apgyvendinimo paslaugų, skirtų nepilnamečiams ir suaugusiems, planavimo ir valdymo, tikslais, ypatingą dėmesį skiriant nepilnamečiams ir suaugusiems, turintiems intelekto negalią ar  mokymosi sunkumų.

Konsorciumas vykdo tarptautinę plėtros ir bendradarbiavimo veiklą, valdydamas miestų ir visuomenės regeneracijos projektus.


Powered by LibLab