Projektas

Europos Sąjungoje intelekto sutrikimų negalią turinčių žmonių nedarbo lygis yra daugiau nei dvigubai didesnis nei visų kitų gyventojų.

EDGE tikslas – sukurti ir išbandyti novatoriškus metodus, skirtus intelekto sutrikimų turinčių jaunuolių įsidarbinimo galimybėms skatinti, sukuriant pagrindą jų įtraukimui į darbo rinką ir visuomenę.

Yra trys veikėjų tipai: jauni žmonės, turintys intelekto sutrikimų, darbdaviai ir visuomenė..

Tikslai

EDGE tikslas – pagerinti protinę negalią turinčių jaunuolių gerovę ir gyvenimo kokybę, siekiant šių trijų pagrindinių tikslų:

  • Inovatyvių ir ad hoc mokymo metodikų, skirtų sėkmingai įsidarbinti, kūrimas;
  • Skatinti įmones aktyviau samdyti žmones su protine negalia;
  • Verslumo mąstymo, kompetencijų ir galimybių puoselėjimas.

(daugiau…)

Veiklos kryptys

(daugiau…)

Inovacijos

EDGE tikslas yra pagerinti jaunimo su negalia savijautą ir plėsti jų įsijungimą į visuomenės gerovę, turint aiškiai inovatyvią kryptį
(daugiau…)

Partneriai

EDGE įgyvendinama plačiai bendradarbiaujant 6 Europos šalyse

(daugiau…)

Tikslas

Tai įruaks:

  • Jaunimą (18 – 35 m.), turintį vidutinę intelekto negalią
  • Pedagogus ir opveikėjus, dirbančuis su jaunais žmonėmis, turinčiais intelekto sutrikimų
  • Apmokytus verslo Mentorius, kurie parems savarankiško verslumo pradžią.
  • Verslininkus ir žmogiškųjų išteklių vadovus, dalyvaujančius kuriant įtraukiojo darbo aplinką.

Be šeimų, mokyklų, paslaugų žmonėms su negalia, vietos valdžios institucijas

Strategijos

EDGE turi tris pagrindines strategijas:

  • Pasiūlos požiūriai, orientuoti į užimtumo tikslo parengimą ir vėliau jo įdarbinimo palengvinimą;
  • Paklausos požiūriai, orientuoti į darbdavių norą juos įdarbinti;
  • „Trečiojo kelio“ požiūriai, orientuoti į savarankiško darbo skatinimą.

Powered by LibLab