Inovacijos

EDGE tikslas yra pagerinti jaunimo su negalia savijautą ir plėsti jų įsijungimą į visuomenės gerovę, turint aiškiai inovatyvią kryptį

Projekto metodas yra novatoriškas dėl šių pagrindinių priežasčių:

  1. Bus sukurtas visas procesas, siekiant skatinti tikslinės grupės pritaikymą įsidarbinti, įskaitant abi kryptis: įmonių ir savarankiško darbo;
  2. Naujoviškos skaitmeninės priemonės ir metodikos bus naudojamos palaikyti dalyvius mokymo proceso metu (įskaitant dėmesingo požiūrio metodą);
  3. Įmonės ir personalo vadovai bus aktyviai įtraukti ir palaikomi vykdant veiksmus, kuriais siekiama sukurti integracinę darbo aplinką.

Powered by LibLab