Tikslai

EDGE tikslas – pagerinti protinę negalią turinčių jaunuolių gerovę ir gyvenimo kokybę, siekiant šių trijų pagrindinių tikslų:

Kalbant apie rezultatus, mes tikimės, kad:

  1. EDGE specialieji instruktoriai yra paruošti siekiant padėti tikslinei grupei ugdyti būtinus minkštuosius ir komunikacinius įgūdžius, siekiant sustiprinti jų elgesio pagrindus, kad būtų lengviau ir laimingiau patekti į darbo rinką;
  2. Sukuriama išsami ir novatoriška darbo vietoje mokymo programa, paruošta naudoti treneriams ir įmonėje dirbantiems konsultantams, kad jie palydėtų tikslinę grupę įgyjant pritaikytus techninius įgūdžius ir kompetencijas. Tai apima įtraukiojo darbo numatymo procedūras, kad būtų galima kurti darbo vietas, kaip bendrą įmonės poreikių ir darbuotojų lūkesčių išraišką;
  3. 3. Valstybinės ir privačios įmonės yra pasirengusios sukurti ir įgyvendinti įtraukiąją darbo aplinką ir įtraukias komandas, taip pat naudodamos intelektualiojo darbo priemones ir įvairovės valdymo strategijas. Sukurtas naujas poduktas, paplitęs tarp tų bendrovių, kurios užpildys visus įtraukties veiksmus ir imsis iniciatyvos įdarbindamos jaunus žmones su protine negalia;
  4. Tikslinė grupė asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, yra gerai pasirengę palaipsniui patekti į darbo vietą, žino, kaip veikia darbo aplinka, yra įpratę likti darbo vietoje ir jaučiasi patogiai. Jie turi naudingų įgūdžių, tokių kaip trikčių šalinimas, sprendimų priėmimas ir problemų sprendimas;
  5. Kvalifikuotų verslo mentorių grupė yra pasirengusi paskirstyti tikslinės grupės verslininkystės kompetencijas ir mąstyseną, taip pat padėti jiems plėtoti savo verslą, įskaitant tai, kaip pateikti verslo planą, tada kaip pradėti ir plėtoti naują verslą;
  6. Verslo planavimo vadovas yra parengtas ir prieinamas jauniems potencialiems verslininkams, turintiems intelekto sutrikimų, padėti jiems kurti savo darbą / verslą;
  7. Jauni potencialūs verslininkai, jų šeimos, neįgaliųjų kooperatyvų darbuotojai, projektas „Mentoriai“, gali prieiti prie bendro finansavimo platformos ir organizuoti visuomenės finansavimo kampaniją, skirtą remti mažų įmonių, savarankiško darbo, naujos verslumo veiklą.

Powered by LibLab