Veiklos kryptys

Mokymo šaltinių paruošimas įtraukiajam darbui

Įtraukiojo darbo planavimo strategijų viešose ir privačiose organizacijose skatinimas

Šios priemonės tikslas yra skatinti ad hoc darbo vietų kūrimą, įtraukios darbo aplinkos ir komandų įgyvendinimą, naudojant intelektualias darbo priemones ir skirtingas valdymo strategijas. Bus sukurta Europinė EDGE savita priemonė, skirtas inkliuzinėms įmonėms;

 

Mokymo išteklių, skirtų savarankiškam verslumui, kūrimas atsižvelgiant į konkrečius poreikius

 

Projektas apima mokymo kursų ir savarankiško verslumo eksperimentus, kuriuose dalyvauja keletas dalyvių ir įmonių sektoriuose: Maistas (Italija), Turizmas (Graikija), IT (Portugalija ir Lietuva), Agromaistas (Austrija).

 


Powered by LibLab