#1 Mindful (sąmoningumo) EDGE Programa

Išsamus ir įvairiapusiškas įrankių rinkinys, kuris padės paruošti  EDGE Specialiuosius Instruktorius, kad jie galėtų  tobulinti asmenų su negalia  būtinus minkštuosius ir socialinius įgūdžius, siekiant sustiprinti jų  kvalifikaciją ir  palengvinti  jų patekimą į darbo rinką. Tai bus bendro projekto rezultatas, kuris pagerins tyrimų kryptis ir novatoriškas priemones / metodikas (įskaitant sąmoningumą), kuriomis siekiama sustiprinti (jaunimo su  ID – intelekto negalia) gebėjimą apgalvotai pasirinkti ir būti lanksčiu.

Įrankių rinkinys bus daugiakalbis ir jame bus:


Powered by LibLab