#4 EDGE vadovėlis įtraukiosioms įmonėms

 

Hand – Book  yra praktinis ir novatoriškas vadovas, sudarytas iš knygos ir vaizdo įrašų rinkinio įmonėms. Rinkinys yra skirtas stereotipų įveikimui ir mokymui kurti bei įgyvendinti įtraukiąją darbo aplinką, įtraukias komandas, taip pat naudoti intelektualias darbo priemones,  įvairovės valdymo strategijas. Vadove bus nurodytos gairės kaip gauti EDGE prekinį ženklą, naujovišką  ženklą, kuris bus priskirtas toms įmonėms, kurios atliks visus įtrauktus veiksmus, siekdamos aktyviau įdarbinti jaunus žmones, turinčius psichikos problemų.

Įtrauki ir harmoninga darbo vieta yra ta, kuri įvertina darbuotojų skirtumus ir siekia maksimaliai išnaudoti jų galimybes. Šiuo vadovu siekiama padėti organizacijoms:

  1. 1. Suprasti, kodėl svarbi darbo vietos valdymo įvairovė: pavyzdžių analizės ir geriausios patirties rinkimas;
  2. Įvertinti, kaip organizacija naudoja įvairovę (įsivertinimo priemonė / klausimynas);
  3. Įgyvendinti praktiką ir politiką, skirtą valdyti įvairovę ir sukurti įtraukią bei harmoningą darbo vietą, naudojantis praktiniu vadovu (testas + vaizdo įrašas) apie:
  1. Galimybė gauti „EDGE“ ženklą. Projekto  ženklas bus sukurtas ir įgyvendintas vykdant sklaidos veiklą ir viešinant renginius, siekiant paskatinti organizacijas laikytis etinės ir socialinės atsakomybės principų.

Hand-Book bus daugiakalbė ir bus platinama per viešinimo veiklą bei sklaidos renginius, kad būtų pasiekta kuo daugiau organizacijų (valstybinių ir privačių). Jis bus parengtas kaip visas vadovėlis, kuriuo įmonės galės naudotis savarankiškai. Juo bus galima naudotis pakartotinai ir perkelti tai nacionaliniu ir ES lygiais.


Powered by LibLab