Edge Galutinė Conferencija

Minimum 60 participants (50 Italy and 10 other countries). Sharing Mindful Edge program, Edge Hand book for inclusivness companies, Edge home

Multiplier event

 

60 dalyvių (50 Italjia ir 10 kitos šalys). Sąmoningumo Edge programa, EDGE Vadovėlis įtraukiosioms įmonėms , Edge Aplinka


Powered by LibLab